Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale ODM 1 – Reducerea sărăciei extreme şi a foamei – în Republica Moldova