Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale ODM 2 – Asigurarea accesului la învăţămîntul general obligatoriu – în Republica Moldova