Consolidarea eforturilor societății pentru afirmarea unui învăţământ deschis, participativ și bazat pe performanță