Strategia de Comunicare a Proiectului „Valorificarea oportunităților de implicare efectivă a părinților, comunităților și societății civile în guvernanța educației 2019 – 2020”