Studiul sociologic ”Participarea părinților și a reprezentanților comunităților în guvernarea învățământului general”