Studiu IPP: Invățămîntul general în mod online: eficacitate și eficiență