Au fost lansate lucrările de elaborare a Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030