Sesiunea de instruire a liderilor organizaţiilor obşteşti ale părinţilor, comunităţilor şi organizaţiilor societăţii civile în creşterea rolului acestora in guvernarea educaţiei

COMUNICAT DE PRESĂ
Chișinău, 21 iulie 2018
Reprezentanții organizațiilor obștești ale părinților, comunităților locale și organizațiilor societății civile au beneficiat de oportunitatea de a face cunoștință cu metodele și instrumentele de implicare a factorilor interesați în sprijinirea reformelor în domeniul educației, a discuta și a facilita un schimb de bune practici privind modalitățile de creștere a rolului acestora în guvernarea instituțiilor de învățământ general.
Modalitățile de participare a reprezentanților organizațiilor obștești ale părinților, comunităților locale și ai organizațiilor societății civile la elaborarea, aprobarea și implementarea deciziilor referitoare la viața școlară au fost studiate de către participanții unei sesiuni de instruire, organizate de către Institutul de Politici Publice în parteneriat cu Asociația Generală a Învățătorilor din Moldova. Tematica abordată în cadrul evenimentului s-a axat pe oportunitățile oferite de cadrul normativ în vigoare în aspectele ce țin de implicarea efectivă a părinților în luarea deciziilor, identificarea problemelor cu care ei se confruntă în racordarea procesului educațional la aspirațiile propriilor copii, implicarea mai activă a comunităților locale în guvernarea instituțiilor de învățământ general.
În cuvântul de salut, Dl Arcadie Barbăroșie, Directorul executiv al Institutului de Politici Publice, a subliniat necesitatea modernizării învățământului general prin atragerea cât mai largă a părinților interesați de viața școlii, îmbunătățirea guvernanței procesului de educație prin instituționalizarea unor mecanisme optime de participare a părinților în stabilirea obiectivelor și conținuturilor învățării și în diversificarea activităților neformale care să contribuie la sporirea interesului părinților și a comunităților pentru o implicare participativă eficientă.
În cadrul evenimentului au fost abordate problemele ce țin de înființarea și funcționarea asociațiilor obștești ale părinților, rolul lor în promovarea unei educații de calitate, a integrității și eticii academice, participarea nemijlocită a părinților și a reprezentanților comunităților locale în activitatea organelor consultative și de conducere a instituțiilor de învățământ general. O atenție deosebită a fost acordată aspectelor ce țin de importanța atragerii părinților în viața școlii, implicarea lor în diversificarea activităților extracurriculare, consolidarea parteneriatelor cu comunitățile locale.
În calitate de vorbitori au evoluat Dl Anatol Gremalschi, Directorul de Programe Educaționale al Institutului de Politici Publice, Dna Mariana Marin, Președinta Asociației Generale a Învățătorilor din Moldova, Dna Daniela State, profesoara la Liceul “Columna”, mun. Chișinău, Dna Elena Gafton, președinta Fundației “Mircea Eliade”, mun. Chișinău.
Reprezentanții organizațiilor obștești ale părinților, participanți la sesiunea de instruire, au analizat în detaliu practicile de participare a părinților în activitățile școlare, subliniind faptul că această participare ar putea fi extinsă prin perfecționarea cadrului normativ-juridic, promovarea exemplelor de bune practici, implementarea pe o scară mai largă a modelelor de școli prietenoase copilului, reglementarea mai detaliată a relațiilor școală-părinți-comunitate.
Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului “Consolidarea colectivităților școlare: creșterea rolului părinților și comunităților în guvernarea educației”, implementat de Institutul de Politici Publice în perioada 2017-2018. În cadrul acestui proiect se preconizează desfășurarea unor activități ce se referă la implicarea elevilor, părinților și a reprezentanților acestora în cadrul consiliilor administrative și consultative ale organelor locale de specialitate în domeniul învățământului în creșterea rolului elevilor și părinților în elaborarea, aprobarea și implementarea deciziilor ce vizează organizarea proceselor educaționale din învățământul general.
Proiectul în cauză este implementat în cadrul Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova, cu susținerea financiară a Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă.