Sesiune de instruire a factorilor de decizie din cadrul organelor locale de specialitate ale ANACEC în domeniul învăţământului în conlucrare cu comunităţile şi organizaţiile obşteşti ale părinţilor